Člani godbe

Častni člani

Franc Perme
Igor Primc
Gaja Mlakar
Loris Macedoni
Rika Macedoni
Andrej Bajc
Neja Hočevar
Gašper Rataj
Neža Strašek
Marko Švent
Boštjan Bobič
Marjan Jamnik
Jože Pavlin
Elvis Dežman
Marko Dežman
Manca Zorko
Sandi Durič
Alojz Gregorčič
Rok Tomažin

Tevž Bajc
Vinko Bobič
Simon Mrak
Jernej Petrovič
Gregor Zorko

 

Janez Zidarič